TabassumAziz,NousheenQureshi,MahwashKhawaja,RidaUlfat,TahirMuhammad,AnumMalik, TabassumA.,N.Q.,M.K.,R.U.,T.M.,A.M. (2020) “Comparison of effectiveness of 7.5% Povidone-iodine with 1% Clotrimazole ear drops and lignocaine in Otomycosis”, Journal of Rawalpindi Medical College, 24(3). doi: 10.37939/jrmc.v24i3.1161.